Telefoon +49 2571 997 980 E-mail Nachricht senden Hulpdienst +49 2571 997 982 47

opdruk

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website is:
Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG met zetel in Greven.

Kantongerecht Steinfurt HRA 3703

Persoonlijk aansprakelijke partner: 

Rudolf Greiwing GmbH met hoofdkantoor in Greven.

Kantongerecht Steinfurt HRA 3703

Algemeen directeur:
Nina Greiwing
Simon Greiwing

Mergenthalerstr. 2
48268 Greven
Tel.: 02571 99798-0
Fax: 02571 99798-77
info@greiwing.com
www.greiwing.com

Greiwing Truck & Trailer GmbH & Co. KG houdt zich bezig met de aan- en verkoop van alle soorten bedrijfsvoertuigen. Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Concept en schermontwerp
Superplus brandstoffen
www.superplus-markenkraftstoff.de

Technische realisatie
henworx GmbH & Co. KG
www.henworx.de

Disclaimer

Inhoud van de online aanbieding 

De informatie op de server is zorgvuldig gecontroleerd door de auteur en is gebaseerd op de respectieve vermelde status. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of actualiteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links 

Bij directe of indirecte verwijzingen naar links die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is de auteur alleen aansprakelijk als hij van de inhoud op de hoogte is en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Deze beperking geldt ook voor bijdragen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgezet. Met betrekking tot inhoud van derden waarnaar gelinkt wordt, distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van de inhoud van deze internetpagina's in overeenstemming met het vonnis van de arrondissementsrechtbank Hamburg van 12 mei 1998. Voor alle links geldt: Op de inhoud en vormgeving van de gelinkte pagina's heeft de auteur geen invloed. Het gebruik van deze pagina's is op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Beschermde namen en handelsmerken 

Geregistreerde handelsmerken of beschermde namen die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van de respectieve wettelijk erkende rechtspersonen of natuurlijke personen, zelfs als ze niet expliciet worden vermeld. Verwijzingen zijn alleen bedoeld voor beschrijvende doeleinden en niet voor zelfpromotie.

Copyright 

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluiden en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken en teksten. Mocht er desondanks een niet-gemarkeerde grafiek of tekst op de betreffende pagina's staan die door het auteursrecht van derden is beschermd, dan kan het auteursrecht niet door de auteur worden vastgesteld. In het geval van een dergelijke onbedoelde schending van het auteursrecht zal de auteur het betreffende object na kennisgeving uit zijn publicatie verwijderen of met het betreffende auteursrecht markeren.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer 

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.